Pracuj z nami

Kariera

Interesuje Cię praca w sektorze motoryzacyjnym? Chcesz pracować w naszej firmie FCA Poland – spółce należącej do Grupy Fiat Chrysler Automobiles (FCA) jednego z największych światowych producentów samochodów? Wyślij nam swoją kandydaturę, aby uczestniczyć w procesach rekrutacyjnych, które są aktualnie organizowane lub będą organizowane w przyszłości.

Aby przesłać nam swoją kandydaturę, wypełnij poniższy formularz aplikacyjny, a Twoja aplikacja zostanie umieszczona w naszej bazie kandydatów. Skontaktujemy się z Tobą, kiedy tylko pojawi się oferta pracy odpowiadająca Twojemu profilowi.

Dlaczego warto pracować w FCA Poland

FCA Poland należy do międzynarodowej Grupy Fiat Chrysler (FCA Group), jednego z największych producentów samochodów na świecie, posiadającego swoje spółki w 40 krajach i współpracującego z klientami ze 150 krajów.

Wejście do świata FCA oznacza możliwość pracy w dynamicznym i wielokulturowym środowisku, gdzie pracownicy są doceniani za swoją postawę oraz za swoje umiejętności, gdzie dialog i zaangażowanie są narzędziem do dzielenia się projektami i pomysłami, by razem osiągać ambitne cele. Wartości, którymi kieruje się nasza Grupa dają pracownikom możliwość rozwoju zawodowego i osobistego opartego na wymianie kompetencji i dzieleniu się dobrymi praktykami na skalę globalną.

Co oferujemy

Oferujemy pracę w firmie stosującej najnowsze technologie i nastawionej na innowacje. Pracując z nami będziesz mieć okazję zdobyć know-how oraz umiejętności, które wzbogacą Cię zarówno pod wzgledem zawodowym jak i osobistym. Dla tych, których interesuje rozwój międzynarodowy nie brakuje okazji do zdobycia doświadczenia w różnych spółkach Grupy. Oto obszary zawodowe, w których można się rozwijać nie tylko w FCA Poland, ale również w ramach całej Grupy:

 • Accounting Finance and Control
 • After Sales
 • Business Management
 • Communication and External Relations
 • EHS and Facilities
 • Financial Services
 • Information and Communication Technology
 • Human Resources
 • Internal Audit
 • Legal
 • Logistics and Supply Chain
 • Manufacturing
 • Product Development
 • Purchasing
 • Quality
 • Sales and Marketing

Jak rekrutujemy

 • Analiza otrzymanych dokumentów
 • Rozmowa kwalifikacyjna
 • Rozmowa techniczna i/lub Assessment Center

Dobre praktyki w zakresie inicjatyw dla pracowników

Dzień Rodzinny

To coroczny wielki festyn organizowany od 1995 roku dla pracowników, emerytów, rencistów i ich rodzin. W tym dniu istnieje możliwość zwiedzenia zakładu i obejrzenia miejsc pracy swoich najbliższych. Wobec zmian jakie w ciągu ostatnich lat zachodzą w fabryce możliwość przyjrzenia się rozwojowi i rozbudowie zakładu stanowi niewątpliwą atrakcję. Zakład przybiera odświętną szatę a na gości czeka wiele ciekawych atrakcji i interesujący program rozrywkowy. Co roku rzesze zwiedzających przyciąga wystawa samochodów marek Grupy FCA.

Sponsoring lokalny

FCA Poland wspiera ważne inicjatywy kulturalne, sportowe i charytatywne organizowane w miastach, gdzie mieszczą się siedziba i zakład spółki. Polityka ta jest realizowana od początku istnienia FCA Poland, która w ten sposób aktywnie uczestniczy w życiu regionu z korzyścią dla jego społeczności i ma na celu kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy.

Nagrody dla dzieci pracowników za dobre wyniki w nauce

Od dziewiętnastu lat tradycją Grupy FCA jest konkurs dla młodzieży osiągającej szczególnie dobre wyniki w nauce. Inicjatywa, podjęta w 1996 roku przez Zarząd spółki w Turynie, skierowana jest do dzieci pracowników spółek Grupy FCA i CNH Industrial we wszystkich krajach, w których Grupa prowadzi swoją działalność. FCA Poland zawsze przywiązywał istotną wagę do kontaktu z młodymi ludźmi, stawiając na ich rozwój, entuzjazm i pasję. Poprzez tą inicjatywę firma ma okazję docenić sukcesy młodych ludzi i pogratulować ich rodzicom, a swoim pracownikom. W dotychczasowych XX edycjach konkursu w Polsce przyznano 3070 nagród o łącznej wartości przekraczającej 11 milionów złotych.

Współpraca z uczelniami

Na podstawie umów z Politechniką Warszawską, Politechniką Śląską i Akademią Techniczno‐Humanistyczną oraz Centrum Naukowo‐Badawczym Fiata w Turynie ogłaszany jest konkurs w wyniku którego zostają wybrane i nagrodzone prace magisterskie, doktorskie, inżynierskie i habilitacyjne o tematyce motoryzacyjnej. W ramach tej współpracy organizowane są staże studenckie w różnych obszarach przedsiębiorstwa.

319 prac magisterskich, doktorskich, inżynierskich i habilitacyjnych nagrodzonych od 1997 r. do 2015 r.

Konkurs EHSLA (Environment, Health and Safety Leadership Awards)

Zakład Tychy FCA Poland zajął pierwsze miejsce w kategorii „Health and Safety”. W konkursie, którego celem było wdrożenie innowacyjnych projektów dotyczących poprawy jakości środowiska, energii oraz zdrowia i bezpieczeństwa pracy, wzięło udział 150 zakładów FCA z całego świata. Projekt zaprezentowany przez tyski zakład dotyczył Programu Promocji Zdrowia.

Centrum Rekreacji i Kultury

FCA Poland wspiera i promuje działalność rekreacyjną dla pracowników prowadzoną przez Centrum Rekreacji i Kultury. CRiK – istniejące od 1995 roku – stwarza pracownikom i ich rodzinom możliwość czynnego wypoczynku, uprawiania różnych dyscyplin sportowych oraz udziału w licznych imprezach kulturalnych.Aktualnie do CRiK należy 4313 pracowników, emerytów i rencistów FCA Poland, a także członków ich rodzin zrzeszonych w 26 sekcjach. W 2015 roku CRiK zorganizował 314 imprez, w tym kilka masowych.

Służba zdrowia

FCA Poland posiada dwa Centrum Zdrowia działające przy zakładzie w Tychach i w Bielsku Białej, z których korzystają pracownicy zarówno w zakresie medycyny pracy, opieki medycznej podstawowej jak i specjalistycznej. Przychodnie dysponują 8 poradniami, 38 osobową kadrą medyczną złożoną z 22 lekarzy różnych specjalności. Bardzo ważną i cenioną przez pracowników inicjatywą jest uruchamiany co roku od 1997 roku Program Promocji Zdrowia. Dzięki tej inicjatywie pracownicy mogą skorzystać z licznych specjalistycznych badań i analiz lekarskich. Szczególnie cenione są badania i porady lekarski, które są trudno dostępne w zewnętrznych przychodniach i ośrodkach zdrowia. W 2015 roku w ramach programu promocji zdrowia przeprowadzono 9262 badania, z których skorzystało 1046 pracowników. Program Promocji Zdrowia realizowany przez FCA Poland został w 2015 r. wyróżniony prestiżową nagrodą EHSLA.

Od początku swojego istnienia Spółka organizuje corocznie kolonie letnie dla dzieci swoich pracowników, oraz obdarowuje upominkami z okazji Bożego Narodzenia.

Aktualne oferty pracy

Formularz rekrutacyjny

Zapraszamy do wypełnienia formularza aplikacyjnego firmy FCA Poland S.A. Prosimy o dokładne wypełnienie formularza i obowiązkowe wpisanie informacji w polach oznaczonych * - są to informacje wymagane do zarejestrowania danych. Aby rzetelnie wypełnić formularz należy zarezerwować sobie ok. 20 minut. Przed przystąpieniem do wypełnienia formularza proszę przygotować w oddzielnym pliku swoje CV, które proszę umieścić w załączniku. Załączenie CV nie jest obligatoryjnie wymagane, ale jest mile widziane. W miejscach, w których nie ma Pani/Pan nic do wpisania (np. brak doświadczeń zawodowych) proszę postawić kreskę "-".

Dane osobowe
Tytuł*
Miejsce zamieszkania
Adres do korespondencji (jeśli inny niż adres zamieszkania)
Kontakt (wymagane podanie przynajmniej jednego numeru telefonu)
Wykształcenie

Dotychczasowe zatrudnienie
Aktualne zatrudnienie*
Znajomość języków obcych
Typ preferowanego stanowiska / obszaru (przynajmniej jedno stanowisko i przynajmniej jeden obszar)
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez FCA Poland S.A. moich danych osobowych przekazanych w formularzu aplikacyjnym na potrzeby:

Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest FCA Poland S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. M. Grażyńskiego 141. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) na potrzeby procesu rekrutacji w związku z ofertą pracy, na którą aplikuje kandydat oraz na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, jeżeli wyraził on zgodę na rejestrację w bazie rekrutacyjnej FCA Poland S.A. Jedynie podanie danych oznaczonych * jest  obligatoryjne na podstawie art. 22¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U z 2014 r. poz. 1502, 1662). Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Załączniki

Możliwe jest również załączenie pliku CV (w formacie .doc, .docx, .pdf itp.)

oraz Listu Motywacyjnego (w formacie .doc, .docx, .pdf itp.)

Udowodnij, że jesteś człowiekiem